رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

دیشب فینال جام جهانی برگزار شد و آلمان تونست تو وقت اضافه آرژانتین رو شکست بده و قهرمان بشه. رایین جونم تا اواسط نیمه دوم بیدار بود و از اواسط نیمه دوم به بعد خوابش برد. صبح در خواب و بیداری از من سوال کرد آرژانتین چه کار کرد و و قتی شنید که آرژانتین شکست خورده کلی گریه کرد. ولی واقعیت امر این بود که آلمان قویتر بود و خط حمله آرژانتین به جز مسی با توجه به مصدومیت دی ماریو چنگی به دل نمی زد و و بیشتر هدفش پنالتی بود که من باز فکر نمی کنم اگه به پنالتی هم می رسید آرژانتین می برد. امیدوارم جام جهانی بعدی دیگه آرزانتین قهرمان بشه. امیدوارم
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳ توسط رایین و آوین حسنی