رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

اینم فیلم آموزشی گام به گام تهیه انواع ژله توسط استاد بزرگ رایین

 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠ توسط رایین و آوین حسنی