رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

این روزها  رایین جون منتظر یه خواهر کوچولوی نازه. اوایل اسم فرضیش حاج خانم بود . می گفت اسم خواهر من حاج خانم . بعد از چند وقت می گفت زرا(زهرا). و البته گاهی که من و پدرش در مورد اسم صحبت می کنیم اون هم مدل ما سعی می کنه نظر بده. اون روز داشتم در مورد اسمهای وانیا وسوین و آندیا و ....که تازه پیدا کرده بودم با پدرش صحبت می کردم  و معانیش رو توضیح می دادم  که دیدم رایین جونم می گه اسمش رو بزاریم بالیا. گفتم بالیا یعنی چی گفت اسم گل و فارسی و ..... یا چند روز بعدش می گفت بزاریم والی ولیا گفتم بالی بولیا ؟ گفت نه والی ولیا. هم فارسی هم انگلیسی
نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱ توسط رایین و آوین حسنی