رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.
    


آوین جونم تازه یک ماهش شده و تو این مدت خوب تغییرات داشته. دو روز پیش بردمش برای قد و وزن که خانمی که اندازه هاشو می گرفت گفت رشدش خدا را شکر خوبه.وزنش شده 4 کیلوٰ قدش هم 54.5 و دور سرش هم 37. تنها مسئله بی قراریهای بعضی شبهاشه. امروز هم برا اولین بار تو بیداری خندید. تا الان فقط تو خواب می خندید. 
نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱ توسط رایین و آوین حسنی