رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.
    


اینم یکسری عکس رایین جونم در آبان ماه

 
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱ توسط رایین و آوین حسنی