رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

بالاخره استقلال قهرمان شدو این با توجه استقلالی بودن شدید رایین جون و پدرش جو خوبی رو  تو خونه ما به وجود آورد. اما نکته جالب در مورد این قهرمانی اینکه این قهرمانی مصادف شده بود با اولین سال حضور آوین جونم . اتفاقی که در اولین سال حضور رایین جونم هم اتفاق افتاد.

نوشته شده در تاريخ یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ توسط رایین و آوین حسنی