رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

سلام،سال نو مبارک.ببخشید که به خاطر کسالت و کارها و دید و بازدید های عید، تبریک سال نو و ارسال مطلب با تاخیر انجام شد. قبل از هر چیز سالی پر از شاد کامی برای همه ایرانیان آرزو می کنم .

آغاز سال نود و سه برای من و اعضای خانواده با سرماخوردگی همراه بود. سرماخوردگی که نگذاشت طعم شیرین تعطیلی تقریبا" بیست روزه  به چشم بیاید. و اما علت سرماخوردگی هم اینکه ما برای اولین بار تصمیم گرفتیم با توجه به کوچیکی بچه ها و البته خلوت بودن تهران، مسافرت چند روزه به اونجا داشته باشیم و به قولی تهران گردی کنیم.  که البته با توجه به مریض شدن رایین و پدرش و بعد هم من و آوین دو روزه برگشتیم و در واقع مسافرتی به اون معنا نداشتیم. امیدوارم بقیه نهایت استفاده رو از تعطیلات عید کرده باشند و شادی، محبت و عشق سهم همه باشه انشاء الله.
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩۳ توسط رایین و آوین حسنی