رنگ سبز بهار
زندگی بی عشق شوره زاریست بی سرانجام . تقدیم به رایین و آوین عزیزتر از جانم که با آمدنشان گرمی و عشق را به زندگیمان تزریق کردند.

راستی آوین جونم قسمتهای بیشتری از عمو زنجیر باف رو یاد گرفته. و مرتب می گه :

عمو زنجیر با

بله

زنجیرِ مَنِ بافی

بله

 بابا اومده

چی اوده

همینطور برای عروسکش  با لحنی آهنگین می خونه:  عروسک قشنگم .

چند روز پیش رایین جونم رفته بود خونه مادر بزرگش. آوین جونم که حسابی به رایین جونم وابسته است دائم به من می گفت: " زنگ بزن مادر بگو رایین کجایه؟"  زنگ زدم. رایین جونم مشغول پلی استیشن بازی بود و می خواست قطع کنه و بر عکس آوین جونم که دلش حسابی برای رایین جونم تنگ شده بود می خواست با رایین جونم صحبت کنه. به رایین جونم گفتم مامانی باهاش بیشتر صحبت کن.  با هر کلمه ای که رایین بهش می گفت کلی می خندید و قهقهه می زد. از خدا خواستم که شما دو تا رو برای هم نگه داره و همیشه این رابطه گرم بمونه.
نوشته شده در تاريخ شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ توسط رایین و آوین حسنی