شش ماهگی آوین جونم

26 فروردین با دو روز تاخیر رفتیم برای واکسن شش ماهگی آوین جونم. که بچم خیلی اذیت شد و بعدش هم تهوع و استفراغ که ناچارا" بردیمش دکتر که بهش سرم وصل کردن.البته رگ آوین جونم رو پیدا نمی شد و چند بار سوزن رو جابجا کرد. و کلی عزیزم گریه کرد. از این خبرهای بد که بگذریم آوین جونم در شش ماهگی هفت کیلو و نیم شده بود و قدش شصت و چهار سانتیمتر و دور سرش هم 43 سانتیمتر بود که خدا رو شکر در محدوده نرمال بود.  و الان در هفت ماهگی هم می شینه.

/ 0 نظر / 3 بازدید