آوین جونم تازه یک ماهش شده و تو این مدت خوب تغییرات داشته. دو روز پیش بردمش برای قد و وزن که خانمی که اندازه هاشو می گرفت گفت رشدش خدا را شکر خوبه.وزنش شده 4 کیلوٰ قدش هم 54.5 و دور سرش هم 37. تنها مسئله بی قراریهای بعضی شبهاشه. امروز هم برا اولین بار تو بیداری خندید. تا الان فقط تو خواب می خندید. 

/ 0 نظر / 2 بازدید