تبریک سال نو

 

                           یک نفر همره باد                    آن یکی همسفر شعر و شمیم

                       یک نفر خسته از این دغدغه ها          آن یکی منتظر بوی نسیم

                      همه هستیم در این شهر شلوغ       ن کغایت که همه یاد همیم

                   سال نو مبارکهورا

/ 0 نظر / 2 بازدید