یه روز قشنگ در کنار روستای اسکان و در کنار آب رودخانه

اما سه شنبه رایین جون و آوین جونم به کلاس نقاشی و سفال رفتند. من بعد قراره کلاس نقاشی و سفال روزهای یک شنبه سه شنبه برگزار بشه. کلاس خط تحریری و رباتیک رایین جونم  هم قرارِ از چهارشنبه هفته آینده برگزار شه. آخر هفته هم به دعوت خاله رضوان به همراه مامان جون و دایی امیر ، راهی اسکان از روستاهای شراه رفتیم. نکته جالب شلوغی بیشتر اونجا در مقایسه با قبل بود. آوین جون، رایین جون و مدیسا گلی به همراه دایی امیر از اول تا آخر مشغول آب بازی بودند. بعد از خوردن ناهار وسایل را به سمت دیگر رودخانه منتقل کردیم که حسابی دنج تر و بهتر بود. بعد از کلی بازی و گرفتن عکس برگشتیم . حوالی 9 اراک بودیم. 

 اینم عکسهای امروز ما


/ 0 نظر / 20 بازدید