ایشتباه

همانطور که گفتم آوین جونم راه افتاد و  با راه افتادنش حسابی ما رو ذوق زده کرد. و البته فکر کنم خودش بیشتر از همه ذوق داره و سعی می کنه بدو بدو کنه و وقتی داره با رایین جونم بازی می کنه حسابی ذوق زده می شه و می گه مامان دوست یعنی ما با هم دوستیم و داریم بازی می کنیم که کلی قربون صوقشون میرم. مخصوصا داداش مهربونش که اینقدر هوای خواهرش رو داره و حسابی بهش محبت میکنه. گاهی می گم رایین، خوش به حال آوین که داداش مهربونی مثل تو داره. می گه خوب مامانی داداش تو هم هستم و من هم کلی کیف می کنم.بچم  اونروز آوینِ پرو با اون ناخونای تیزش تو صورتش چنگ زده بود و خراش انداخته بود و وقتی من با آوین دعوا کردم، رایین جونم گفت مامانی خوب بچه است. گناه داره و .... منم به خاطر اینکه اینقدر می فهمه و با محبت کلی بوسش کردم . رایین جونم تو درساش همچنان عالیه. تا از کلاس زبان میاد می ره تو اتاق و در رو می بنده تا آوین مزاحمش نشه و مشقاش رو می نویسه و میاد بیرون.در و دیوار اتاق رایین جونم هم پرشده از عکس فوتبالیستها مخصوصا"  تیم استقلال و بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، که اکثرشون رو پرستارش براش میاره و تو این زمینه هوای رایین جونم رو داره.  اونروز رایین جونم تو کلاس اسکیت کمی گریه کرده بود. عمو محمد که در واقع شوهر عمش می شه سر ناهار خونه مادربزرگش پرسید راستی رایین با بابایی چه کار داشتی گریه می کردی ؟ رایین جونم هم گفت هیچی رازه، خصوصیه. عموش هم گفت خوب باشه اگه رازه نگو.

آوین جونم هم تقریبا" هر کلمه ای که بهش می گیم می تونه تکرار کنه  جملات دو کلمه بکار می بره. اونروز به دایی امیرش می گفت:" دایی بُرو "بهش می گم مامانی زشته نگی برو  دیدم خودش می گه :"دایی نَرو " دیگه اینکه حلقه های رنگی رو به ترتیب بزرگ به کوچیک و گذاره سر جاش و و اگه یکیشون رو اشتباه بندازه بلند می گه ایشتَباه یعنی اشتباه انداختم  . دقیقا" رایین جونم هم به همین صورت می گفت اشتباه رو. کلمات بشین،پاشو و ... رو می گه چند روز که ف خ رو هم می تونه بگه. با آهنگ می گم من دلم آوینو می خواد آوین منو همراه با من می خونه : " نی خواد " یعنی نمی خواد. پرو می گم مامانی چرا نمی خوای دوباره می خونم و باز هم همون کلمات. پرو دوست داشتنی مامان. به خاله رضوانش می گه خالی.

/ 0 نظر / 2 بازدید