زایل شدن شیرینی باخت پرسپولیس در مقابل سپاهان به خاطر شکست استقلال از ذوب اهن

سلام،امروز هم ناهار خونه مادر بودیم. خدا رو شکر کمر مادر بهتر شده بود و بعد از حدودا" یک ماه مادر تقریبا" بلند شده بود و کمی احساس بهتری داشت. به غیر از ما عمو محسن و زن عمو فرشته و نازنین که اخیرا" به شهرک مهاجران اسباب کشی کردند هم بودند و آوین جونم حسابی با نازنین مشغول بود. برای شام هم به اصرار اومدند خونه ما. رایین جون و بابایی و عمو محسن سه نفری مشغول بازی بودند. آوین جون و نازنین و عمه نسیم و مادر هم با هم. متاسفانه استقلال دو بر صفر از ذوب آهن باخت و همین بهانه ای بود برای راه انداختن جو کل کل استقلال و پرسپولیس. رایین جونم هم حسابی عصبانی بود. البته جو غالب استقلالی بود و به غیر از عمو محسن بقیه استقلالی بودند. باخت استقلال باعث شد که باخت 4-2 پرسپولیس در مقابل سپاهان کمرنگ بشه و رایین جونم و بقیه نتونند تو این زمینه خیلی مانور بدند. راستی رایین جون در روز یکشنبه یک گل دیگه زد و تعداد گلهای زده شده تو فوتبال رو  به 13 رسوند.دیگه اینکه با توجه اذیت بودن لثه رایین جونم،به خاطر دراومدن دومین دندان آسیای دائمی، روز دوشنبه ظهر به همراه رایین جونم و آوین جون رفتیم دندونپزشکی. خانم دکتر دندون هر سه ما رو معاینه کرد و البته یک عکس کل فک برای رایین جونم نوشت و درآخر هم دو تا مسواک به اونها جایزه داد.شاید تشویقی باشه برای مخصوصا" آوین جونم که مسواک بزنه. که در مقایسه با رایین جونم اوضاع دندوناش چندان خوب نبود.

/ 0 نظر / 19 بازدید