شعرهایی که آوین جونم جدیدا" یاد گرفته

اما آوین جونم این روزها هم شیرین زبون شده و هم سرتق. و مخصوصا" وقتی می ریم پارک باید چهار چشمی مواظب باشیم تا کسی رو نزنه. خیلی نگران این موضوعم. هر چی هم براش توضیح می دیم که عزیزم آدم باید با نی نی کوچولوها دوست باشه. بازی کنه. نازشون کنه انگار نه انگار و دوباره کار خودش رو می کنه. مشکلی که با رایین جونم اصلا" نداشتیم.

اما شعرهایی که آوین جونم جدیدا" یاد گرفته

- یک و دو سه   زنگ مدرسه  آقا می زنه خانم می رقصه

- بارون میاد شَر شَر   دم خونه هاجر  هاجر عروسی کرده     دم خروسی کرده

- عباس آقا   گل باغا(گل تو باغا)    شمع باغا(شمع و چراغا) این شعر رو رایین جونم از مادر بزرگش یاد گرفته(که برای بابایی می خونده) و آوین جونم هم از رایین جونم.

/ 0 نظر / 8 بازدید